Onvoldoende beweging kost bijna 800 miljoen per jaar

Interessant artikel uit het Trendrapport Bewegen en Gezondheid 200-2014.

Onvoldoende bewegen kost bijna 800 miljoen per jaar.

DEN HAAG- De medische kosten als gevolg van onvoldoende beweging bedragen in Nederland 793 miljoen euro per jaar. Dit blijkt uit het Trendrapport Bewegen en Gezondheid 200-2014, dat minister Schippers van VWS onlangs aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Uit het onderzoek, uitgevoerd door TNO, blijkt verder dat het aantal Nederlands dat voldoende beweegt, de afgelopen 15 jaar is toegenomen, van ruim de helft naar bijna driekwart van de volwassen bevolking. Het trendrapport geeft een totaaloverzicht van de ontwikkelingen met betrekking tot sportdeelname, lichaamsbeweging en sportblessures over de periode 2000-2014. Groepen die achterblijven op beweeggebied zijn enerzijds kinderen en jongeren, voor wie een strengere beweegnorm geldt, en anderzijds chronisch zieken en ouderen als het gaat om intensief bewegen. “het is goed dat dit uitgebreid onderzocht wordt” , reageert Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling bij NOS*NSF. “Het is – alweer- het bewijs dat investeren in meer bewegen logisch is met het oog op het verlagen van de zorgkosten. Samenvatting doelgroep ouderen Oudere Nederlanders zijn de afgelopen 15 jaar meer gaan bewegen en sporten; het aantal inactieve ouderen is afgenomen. Pas in de leeftijdsgroep 75 jaar en ouder gaan ouderen substantieel minder bewegen en sporten en neemt het aantal inactieve ouderen duidelijk toe, maar ook hier is de afgelopen 15 jaar een duidelijke positieve trend te zien in het percentage 75 plussers dat aan de beweegnormen voldoet. Vooral personen met obesitas zijn ‘at risk’ voor onvoldoende bewegen, terwijl hoogopgeleide ouderen juist vaker bewegen en sporten. De totale hoeveelheid lichamelijke activiteit is in de periode 2000-2014 onder ouderen toegenomen, vooral door een toename in de categorieën huishouden, klussen/tuinieren en wandelen. Bijna een derde van de ouderen doet ten minste 1 dag per week spierversterkende activiteiten. Attitude, ervaren sociale norm/steun en ervaren eigen effectiviteit t.a.v. beweeggedrag blijken de afgelopen jaren op enkele aspecten in positieve zin te zijn veranderd: meer ouderen die niet voldoen aan de combinorm geven aan het (heel) goed te vinden om méér te gaan bewegen en ook geven meer niet-normactieve ouderen aan dat het hen (heel) goed zal lukken om meer te gaan bewegen. Wat het zit/lig gedrag betreft, blijkt dat het gemiddeld aantal uren dat ouderen zittend/ liggend doorbrengen op een vrije dag tussen 2006 en 2014 gemiddeld genomen nagenoeg stabiel is gebleven, maar bij 65-74 jarigen en hoogopgeleiden is het gestegen en bij 75 plussers is het gedaald. De toegenomen sportdeelname in deze groep heeft ook tot een toename van het aantal (behandelde) blessures geleid, en daarnaast lijkt ook het risico om een blessure op te lopen toegenomen. Opvallend is dat in deze leeftijdsgroep ook de relatieve ernst van de blessures toe lijkt te nemen. Dit wijkt af van het blessure-beeld bij de leeftijdscategorieën van jongere sporters.

Bron: http://publications.tno.nl/publication/34618420/2tVTmk/hilberhof-2015-trendrapport.pdf

Download: Onvoldoende bewegen kost bijna 800 miljoen per jaar

Comments are closed.