Voorbeeld Model Overeenkomst Algemeen: GEEN WERKGEVERSGEZAG

Op 19 oktober 2015 plaatste de belastingdienst een modelovereenkomst die van belang is voor de leden van de VML. Deze Modelovereenkomst Algemeen Geen werkgeversgezag bevat een uitgebreide toelichting.

Deze overeenkomst is speciaal voor opdrachtnemers die geen werkgeversgezag hebben. Dit is van toepassing op al onze leden die ingehuurd worden en die zelfstandig hun bewegingslessen geven en geen dienstverband hebben.

Elke wijziging vernietigt het gebruik als goedgekeurd model door de belastingdienst.

Deze overeenkomst is vooral belangrijk voor je opdrachtgever in het kader van het niet inhouden en betalen van loonheffingen etc. Het zegt niks over jouw ondernemerschap. Hiervoor gelden nog steeds dezelfde wetten en regels.

Het onderdeel over thuiswerkers is duidelijk niet van toepassing op ons maar is onlosmakelijk verbonden met deze overeenkomst en mag daarom niet verwijderd worden.

Artikel 6 praat over facturen en het voldoen aan de wettelijke eisen hiervan. Dit is niks nieuws en ook hier verandert feitelijk niets.
Overleg met je opdrachtgever of een nieuwe overeenkomst zinvol en nodig is. Hierover beslissen jullie samen.

Comments are closed.