Algemene Ledenvergadering 22 april 2022

Ondanks dat er geen aftredende bestuursleden zijn, kun je je tot 10 maart kandidaat stellen als bestuurslid. Kom ons enthousiaste team versterken! We hebben Marjolein Kuit bereid gevonden om ons […]

Inspiratiedag 21 mei 2022

Meer informatie over het evenement, waaronder het programma kun je hier vinden. Jullie hebben aangegeven behoefte te hebben aan een bijscholingsdag met veel lesinspiratie. Zeker in de corona periode waarin je als lesgever in allerlei bochten moest wringen om een goede, leuke en verantwoorde les te kunnen geven! In samenwerking met Sportservice Veenendaal is een […]