Evenementen


Laden Evenementen

« Alle Evenementen

 • Dit event is voorbij.

Opleiding MBvO-leid(st)er Gymnastiek Den Haag 2019 – start 7 september!

7 september 2019 | 09:30 - 15:00

€900

Opleiding MBvO-leid(st)er Gymnastiek Den Haag 2019  - start 7 september!

Doel van de opleiding

Cursisten leren veilig en verantwoord les te geven volgens de visie en de doelstellingen van het Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). Centraal in de methode van lesgeven staat dat de cursist leert om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van de deelnemers aan de MBvO-lessen. Kernwoorden daarbij zijn; aanpassen, opbouwen, uitdiepen en differentiëren van oefenstof.
De kerngroep van de deelnemers aan de MBvO-gymnastieklessen bestaat uit zelfstandig wonende ouderen, meestal in de leeftijdsgroep van 65-80 +. Binnen de opleiding wordt ook aandacht besteed aan minder mobiele ouderen, bewoners van zorginstellingen en jongere senioren vanaf 55 jaar.

Onderwerpen die in de opleiding behandeld worden zijn o.a

 • methodiek/didactiek, MBvO methodiek intentioneel lesgeven;
 • werken met materialen en muziek;
 • werken met bewegingsthema’s;
 • gezondheidskundige aspecten en psychosociale aspecten;
 • verschillende visies op ouder worden;
 • veranderingen in de leefwereld van ouder wordende mensen;
 • consequenties van het ouder worden voor de praktijk van bewegingslessen.

Beoogde opleidingsresultaten

Theorie
De kandidaten hebben kennis van en inzicht in het realiseren van doelstellingen in de praktijksituaties, in het bijzonder die binnen het MBvO. De kandidaten kunnen de theoretische kennis vertalen naar het handelen in de praktijk.

Methodiek/didactiek
De kandidaten beschikken over voldoende bekwaamheid en praktijkvaardigheden om de doelstellingen van het MBvO te kunnen realiseren.

Diploma
De opleiding is erkend door het ministerie van VWS en staat onder auspiciën van het Koninklijke Gymnastiek Unie (KNGU). Aan de opleiding is een examen verbonden. Wie voldoet aan de gestelde eisen ontvangt het diploma MBvO-leid(st)er gymnastiek.

Toelatingseisen

-              Getuitgschrift HBO van de ALO (voorheen akte MO-P)
-              Diploma MBO-Sport en Bewegen (voorheen CIOS)
-              Akte J
-              KNGU-verenigingsleider gymnastiek en/of jazzgymnastiek en/of ritmische gymnastiek
-              HBO fysiotherapie
-              PABO
-              Diploma oefentherapie Mensendieck of Cecar
-              AB- of SPW-opleiding
-              Gelijkwaardig opleidings- en ervaringsniveau (dispensatie ter beoordeling van de cursusorganisatie)

Duur en tijdstip van de opleiding

De totale opleidingsduur is 90 uur verdeeld over 18 bijeenkomsten plus vier examendata.

Stage

Bij de opleiding hoort minimaal 20 uur stage, die overigens overdag plaatsvinden. De stageplaatsen worden met de cursisten en de cursusleiding in overleg gezocht.
Doel van de stage

 • het oriënteren op de praktijksituatie;
 • het observeren van de ouderen in de praktijksituatie aan de hand van opdrachten vanuit de opleiding;
 • het zelf (delen van) lessen geven.

Tijdsinvestering
Naast het voorbereiden en bijwonen van de lessen en het doorlopen van een stageperiode, wordt van de cursisten verwacht dat zij tijd besteden aan zelfstudie aan de hand van de lesstof uit het cursusboek/readers, huiswerkopdrachten en aan het voorbereiden van de stagelessen. De totale tijdsinvestering hangt af van de vooropleiding en de ervaring van de cursist. Gemiddeld moet worden gerekend op 60 uur zelfstudie.

Vooruitzichten en beroepsmogelijkheden

Door de toenemende vergrijzing is het te verwachten dat het aantal ouderen dat deel gaat nemen aan MBvO-activiteiten groter wordt. Hierdoor zullen meer gediplomeerde lesgevers nodig zijn. Over het algemeen geeft MBvO-leiding les op freelance basis, gedurende enkele uren per week. Ook kunnen gediplomeerde lesgevers zelfstandig lessen aanbieden. Het steunpunten MBvO in Den Haag van de gemeente Den Haag heeft ten behoeve van de inzet van kader een bemiddelende taak.

Cursusplaats, dag en aanvang

Cursusplaats: De opleiding vindt plaats in de vergaderzaal van sporthal Zuidhaghe, Beresteinlaan 625 H te Den Haag
Dag en tijd: Zaterdag van 09.30-15.00 uur (inclusief 30 min. pauze)
Aanvang: 7 september 2019 t/m 23 mei 2020
Periode: 9 bijeenkomsten in maart t/m juni en 9 bijeenkomsten en examen in september t/m november

Kosten

€ 900,-- inclusief cursusmateriaal, stagebeleiding en examenkosten.
Voor cursisten woonachtig in Den Haag wordt 50% van de opleiding betaald door de Gemeente Den Haag.

Aanmelden

Door middel van bijgaand aanmeldformulier kunt u zich voorlopig aanmelden voor de opleiding en aangeven of u naar de informatiebijeenkomst komt.

Informatie

 • Op zaterdag 16 februari a.s. kunt u naar de informatiebijeenkomst komen.
 • Voor telefonische informatie (op maandag t/m donderdag tot 12.00 uur) kunt u zich wenden tot Kitty van der Schaft. Telefoonnummer: 070-3537113/06-520.68.844
 • U kunt ook uw vragen via de mail stellen. E-mail: kitty.vanderschaft@denhaag.nl

Gegevens

Datum:
7 september 2019
Tijd:
09:30 - 15:00
Kosten:
€900
Evenement Categorie:

Locatie

Sporthal Zuidhage
Den Haag,