VML in beweging

VML in beweging

VML is er voor haar leden

VML is er voor gespecialiseerd opgeleid kader, die bewegingslessen aanbiedt voor senioren. Deze lesgevers zijn werkzaam bij o.a. welzijnsorganisaties, sportverenigingen, zorginstellingen in loondienst of als ZZP-er. VML is de beroepsvereniging van en voor lesgevers met een MBvO diploma, seniorensportleider 55 plus of GALM. Een bewegings- sportleider werkt met groepen maar is in zijn/haar vak vaak solistisch, zonder steun of feedback van collega’s.

VML leden wisselen onderling ideeën over lesstof uit en geven elkaar tips. Maar ook andere onderwerpen zoals de zakelijke aspecten van het lesgeven kunnen gedeeld worden.

 

Visie op bewegen

Mensen stellen steeds meer eisen aan hun leven. Welzijn wordt als belangrijk ervaren. Gezond oud worden en gezond blijven krijgen steeds meer aandacht. Bewegen speelt daarbij een belangrijke rol. Met verantwoord bewegen blijven mensen langer geestelijk en fysiek in conditie. Bewegen bevordert het algemeen welzijn en betrokkenen ervaren hun leven daardoor als waardevoller.

Daarom is er Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). Het programma is niet therapeutisch, maar veel meer gericht op het stimuleren van gedrag dat gericht is op het bewaren en stimuleren van motorische activiteit. Dit heeft naast een algemeen gevoel van welbevinden, ook een stimulerend effect op de cognitieve vaardigheden.

De MBvO-docent moet specifieke kwaliteiten bezitten op het vakgebied bewegen én de situatie van de ouder wordende mens. Affiniteit met de doelgroep bevordert de kwaliteit van de lessen en de omgang met de deelnemers. Hiervoor zijn gespecialiseerde scholingen.

 

Ontwikkelingen in het vakgebied

De ontwikkelingen in programma’s voor bewegen voor ouderen is volop in beweging. Nieuwe inzichten door onderzoek en studie over het effect van bewegen in relatie tot gezond en fit blijven hebben hun effect op ons vakgebied. MBvO-Functioneel Trainen is samen met TNO en VML ontwikkeld.

 

MBvO-Functioneel Trainen (MBvO-FT)?

MBvO-FT is een groepsprogramma, gericht op die activiteiten waar de deelnemer moeite mee heeft. Die activiteiten worden middels een probleemgericht programma, intensief geoefend in hun dagelijkse context. Traplopen, uit bed of stoel komen, boodschappen doen of zich buitenshuis verplaatsen zijn van die activiteiten. Met deze trainingsvorm wordt de zelfredzaamheid van de deelnemer vergroot en daarmee de kwaliteit van leven.

MBvO-FT sluit hiermee specifiek aan op de leefwereld van de oudere. Door op maat, gevarieerd en vooral intensief te trainen, kunnen ouderen zich ook beter redden als het even tegen zit. De opgebouwde reserves helpen hierbij. Het geeft ouderen meer zelfvertrouwen en grip op hun leven. Ze kunnen langer en beter, naar eigen vermogen, mee blijven doen in de maatschappij.

De ontwikkelingen in programma’s voor bewegen voor ouderen zijn volop in beweging. Nieuwe inzichten en therapieën over het effect van bewegen in relatie tot gezond en fit blijven, hebben effect op ons vakgebied. Met de zomer- en winternieuwsbrief van VML blijft u hiervan op de hoogte. Ook tijdens de workshops en bijscholingen besteden wij hier aandacht aan. En met de speciale leden-inlog kunt u altijd de laatste ontwikkelingen zien. Goed om te volgen en uw bestaande programma’s er wellicht op aan te passen.

 

Wat is MBvO?

MBvO is wat het betekent; meer bewegen voor ouderen. Ouderen worden uitgenodigd om veelzijdig te bewegen, bewegingservaringen op te doen rond bewegingsthema’s. Deze thema’s worden gezocht binnen de basisvormen van gymnastiek, spel- en dansvormen. Dat er naast bewegen ook contacten worden gelegd en behouden, is een belangrijk onderdeel van het MBvO.

MBvO is gericht op het zo lang mogelijk lichamelijk, geestelijk en sociaal optimaal functioneren van de oudere mens. Daarom zijn de activiteiten uitnodigend, stimulerend en vooral niet verplichtend. De behoefte van de deelnemers is een belangrijk uitgangspunt en het aangaan en verstevigen van onderlinge contacten wordt door de deelnemers als ‘belangrijk’ ervaren.

Wekelijks worden er in groepsverband activiteiten georganiseerd. Gymnastiek, dans (werelddans) en watergymnastiek. Inhoud en vorm zijn afgestemd op de mogelijkheden en wensen van de ouderen. Het lichamelijk functioneren staat centraal. Bevordering van de conditie, stabiliteit (val-preventie) en mobiliteit. Daarnaast wordt gewerkt aan sociale contacten, vreugde, gemotiveerdheid, vrijheid, ontspanning en actieve betrokkenheid. Daardoor is MBvO betekenisvol voor deelnemers, docenten en organisatoren. MBvO richt zich op preventie en reactivering en is geen therapie.

MBvO is bedoeld voor senioren vanaf c.a. 65 jaar in Nederland. Al dan niet zelfstandig wonend. De activiteiten worden door het gekwalificeerde kader aangepast aan het niveau van de groep.

 

Bewegingsprogramma’s

Voor de brede doelgroep 55-plus zijn er verschillende bewegingsprogramma’s. Hierbij worden steeds andere accenten gelegd, afhankelijk van de uitgangspunten van de groep en het te behalen resultaat. In het besloten gedeelte van deze site, kunnen leden deze verschillende programma’s downloaden.

Wekelijks worden er in groepsverband activiteiten georganiseerd. Gymnastiek, dans (werelddans) en watergymnastiek. Inhoud en vorm zijn afgestemd op de mogelijkheden en wensen van de ouderen. Het lichamelijk functioneren staat centraal. Bevordering van de conditie, stabiliteit (val-preventie) en mobiliteit. Daarnaast wordt gewerkt aan sociale contacten, vreugde, gemotiveerdheid, vrijheid, ontspanning en actieve betrokkenheid. Daardoor is MBvO betekenisvol voor deelnemers, docenten en organisatoren. MBvO richt zich op preventie en reactivering en is geen therapie.

De activiteiten worden gegeven door speciaal opgeleide docenten met een Rijkserkend MBvO diploma of GALM certificaat. De docent kan de activiteit afstemmen op de belastbaarheid van de deelnemers.

 

Beweegactiviteit gymnastiek

De beweegactiviteit gymnastiek bestaat uit een afwisseling van oefenvormen staand, vanuit de stoel en oefenvormen in spelvorm.

 

Beweegactiviteit dans

De beweegactiviteit dans sluit op een goede manier aan bij de wensen, mogelijkheden en de beleving van ouderen. Het gaat hierbij om dansvormen die naast het uitbreiden of vernieuwen van contacten ook de betrokkenheid bij het dansgebeuren als geheel bevorderen; het opgaan in de muziek, het zichzelf ervaren in de dans, het (vrij) bewegen in de ruimte.

Werelddansvormen en stijldansvormen zijn hiervoor zeer geschikt. Het dansmateriaal zal voornamelijk uit deze dansvormen geselecteerd worden.

 

Bewegingsactiviteit watergymnastiek

Kenmerkend voor watergymnastiek in het kader van het MBvO is dat ouderen uitgenodigd worden tot veelzijdig en intensief bewegen, tot het opdoen van verschillende bewegingservaringen en tot het behouden en op diverse manieren leggen van contacten.

 

Bewegingsactiviteit spel en sport

Bij de spelbegeleiding gaat het er om de ouderen tot spel ervaringen te laten komen, in overeenstemming met hun vroegere ervaringen, hun verwachtingen, zelfstandigheid en huidige situatie. Kenmerkend is het uitgelokt worden, de actie en de reactie en spelen om plezier in het spel.

 

 

Ontstaan en doel van de VML

De Nederlandse Vereniging van Lesgevers Sport en Bewegen 55 plus (VML) is in 1996 als Nederlandse Vereniging van van MBvO-Leid(st)ers begonnen.

Voor wie is de VML?

VML is een beroepsvereniging van gediplomeerde lesgevers sport en spel die bewegingslessen aanbieden aan senioren.

 

Voordelen voor leden

VML maakt zich sterk voor haar leden. Ze stelt adviestarieven op en deelt die met leden en instanties.

 

VML in beweging

VML is er voor gespecialiseerd opgeleid kader, die bewegingslessen aanbiedt voor senioren.

WAT LEDEN ZEGGEN

 • VML zie ik als onderdeel van mijn werk
   VML zie ik als wezenlijk onderdeel van mijn werk. VML doet zinnig en goed werk....
 • Docent
  gymnastiek en sport en spel
  Ik ben lid van de VML, de beroepsvereniging die de lesgeeftarieven bewaakt en knokt voor de rechten...
 • Docent
  Sport en Spel
  Je wilt toch niet alleen lesgeven in je eigen groepje. Ik word gesteund door een organisatie van...

AGENDA

 • Opfriscursus In Balans

  Opfriscursus 'In Balans' Op 2 oktober 2020 vindt in het Frans Otten Stadion in Amsterda de opfriscur...

  2 oktober 2020
 • Cognitieve Fitnesstrainer

  Speciaal voor VML leden de volledige cursus tot gecertificeerd Cognitieve Fitnesstrainer voor een in...

  3 oktober 2020 - 12 december 2020
 • In balans

  In balans Locatie: nader te bepalen Tijdstip : Vrijdag 13 en 27 november 2020 09.00-17.00 Eigen bijd...

  13 november 2020 | 09:00 - 17:00

NIEUWS

BIJSCHOLINGEN

VML-scholing

VML scholing biedt op verschillende vakgebieden scholingsmogelijkheden aan. Het betreft hier vaak een verdieping ter aanvulling van de basiskennis of bijscholing van nieuwe onderdelen. De scholing is onderverdeeld in de volgende disciplines;
Gymnastiek-, dans-, sport en spel- en zwemkader

Scholingsaanbod

Naast de scholingsactiviteiten van VML zijn ook andere opleidingsinstituten actief. Een greep uit het aanbod treft u hier aan. Voor zover VML hierover is geïnformeerd, staat het aanbod op haar scholingskalender vermeld.

lees meer...