VML in beweging

VML in beweging

VML is er voor haar leden

VML is er voor gespecialiseerd opgeleid kader, die bewegingslessen aanbiedt voor senioren. Deze lesgevers zijn werkzaam bij o.a. welzijnsorganisaties, sportverenigingen, zorginstellingen in loondienst of als ZZP-er. VML is de beroepsvereniging van en voor lesgevers met een MBvO diploma, seniorensportleider 55 plus of GALM. Een bewegings- sportleider werkt met groepen maar is in zijn/haar vak vaak solistisch, zonder steun of feedback van collega’s.

VML leden wisselen onderling ideeën over lesstof uit en geven elkaar tips. Maar ook andere onderwerpen zoals de zakelijke aspecten van het lesgeven kunnen gedeeld worden.

 

Visie op bewegen

Mensen stellen steeds meer eisen aan hun leven. Welzijn wordt als belangrijk ervaren. Gezond oud worden en gezond blijven krijgen steeds meer aandacht. Bewegen speelt daarbij een belangrijke rol. Met verantwoord bewegen blijven mensen langer fysiek en mentaal in conditie. Bewegen bevordert het algemeen welzijn en betrokkenen ervaren hun leven daardoor als waardevoller.

Daarom is er Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). Het programma is niet therapeutisch, maar veel meer gericht op het stimuleren van gedrag dat gericht is op het bewaren en stimuleren van motorische activiteit. Dit heeft naast een algemeen gevoel van welbevinden, ook een stimulerend effect op de cognitieve vaardigheden.

De MBvO-docent moet specifieke kwaliteiten bezitten op het vakgebied bewegen én de situatie van de ouder wordende mens. Affiniteit met de doelgroep bevordert de kwaliteit van de lessen en de omgang met de deelnemers. Hiervoor zijn gespecialiseerde scholingen.

 

Ontwikkelingen in het vakgebied

Bekijk de factsheet.

Diverse organisaties in het land organiseren scholingen, workshops, cursussen en opleidingen op het gebied van sport en bewegen voor senioren.

Voor zover VML hierover is geïnformeerd, staat het aanbod op haar scholingskalender vermeld.

Redenen om bij te scholen

Specialiseren of verbreden
Het kan om allerlei redenen nuttig zijn je te specialiseren of te verbreden in je vakgebied. Je wordt unieker door meer specialistische kennis, en je bent op meer gebieden inzetbaar als je je kennis juist verbreedt. Specialisatie of verbreding vergt in de meeste gevallen extra scholing. Hoe meer je je specialiseert, hoe noodzakelijker het is om je met enige regelmaat weer bij te scholen.

Nieuwe ontwikkelingen
Er kunnen zich in jouw vakgebied nieuwe ontwikkelingen voordoen. Het is zaak om daarvan op de hoogte te zijn en je te bekwamen in de kennis en vaardigheden die die ontwikkelingen met zich meebrengen.

Jezelf verbeteren
Misschien geef je al heel lang les, maar heb je een gevoel dat bepaalde aspecten voor verbetering vatbaar zijn.
Behalve aan verbetering van vakinhoudelijke aspecten kun je dus denken aan verbetering van b.v. hoe ga ik mijn lesgeefproduct in de markt zetten.

Bewegingsprogramma’s

Voor de brede doelgroep 55-plus zijn er verschillende bewegingsprogramma’s. Hierbij worden steeds andere accenten gelegd, afhankelijk van de uitgangspunten van de groep en het te behalen resultaat. In het besloten gedeelte van deze site, kunnen leden deze verschillende programma’s downloaden.

Wekelijks worden er in groepsverband activiteiten georganiseerd. Gymnastiek, dans (werelddans) en watergymnastiek. Inhoud en vorm zijn afgestemd op de mogelijkheden en wensen van de ouderen. Het lichamelijk functioneren staat centraal. Bevordering van de conditie, stabiliteit (val-preventie) en mobiliteit. Daarnaast wordt gewerkt aan sociale contacten, vreugde, gemotiveerdheid, vrijheid, ontspanning en actieve betrokkenheid. Daardoor is MBvO betekenisvol voor deelnemers, docenten en organisatoren. MBvO richt zich op preventie en reactivering en is geen therapie.

De activiteiten worden gegeven door speciaal opgeleide docenten met een Rijkserkend MBvO diploma of GALM certificaat. De docent kan de activiteit afstemmen op de belastbaarheid van de deelnemers.

 

Beweegactiviteit gymnastiek

De beweegactiviteit gymnastiek bestaat uit een afwisseling van oefenvormen staand, vanuit de stoel en oefenvormen in spelvorm.

 

Beweegactiviteit dans

De beweegactiviteit dans sluit op een goede manier aan bij de wensen, mogelijkheden en de beleving van ouderen. Het gaat hierbij om dansvormen die naast het uitbreiden of vernieuwen van contacten ook de betrokkenheid bij het dansgebeuren als geheel bevorderen; het opgaan in de muziek, het zichzelf ervaren in de dans, het (vrij) bewegen in de ruimte.

Werelddansvormen en stijldansvormen zijn hiervoor zeer geschikt. Het dansmateriaal zal voornamelijk uit deze dansvormen geselecteerd worden.

 

Bewegingsactiviteit watergymnastiek

Kenmerkend voor watergymnastiek in het kader van het MBvO is dat ouderen uitgenodigd worden tot veelzijdig en intensief bewegen, tot het opdoen van verschillende bewegingservaringen en tot het behouden en op diverse manieren leggen van contacten.

 

Bewegingsactiviteit spel en sport

Bij de spelbegeleiding gaat het er om de ouderen tot spel ervaringen te laten komen, in overeenstemming met hun vroegere ervaringen, hun verwachtingen, zelfstandigheid en huidige situatie. Kenmerkend is het uitgelokt worden, de actie en de reactie en spelen om plezier in het spel.

 

 

Ontstaan en doel van de VML

De Nederlandse Vereniging van Lesgevers Sport en Bewegen 55 plus (VML) is in 1996 als Nederlandse Vereniging van van MBvO-Leid(st)ers begonnen.

Voor wie is de VML?

VML is een beroepsvereniging van gediplomeerde lesgevers sport en spel die bewegingslessen aanbieden aan senioren.

 

Voordelen voor leden

VML maakt zich sterk voor haar leden. Ze stelt adviestarieven op en deelt die met leden en instanties.

 

VML in beweging

VML is er voor gespecialiseerd opgeleid kader, die bewegingslessen aanbiedt voor senioren.

WAT LEDEN ZEGGEN

 • VML zie ik als onderdeel van mijn werk
   VML zie ik als wezenlijk onderdeel van mijn werk. VML doet zinnig en goed werk....
 • Docent
  gymnastiek en sport en spel
  Ik ben lid van de VML, de beroepsvereniging die de lesgeeftarieven bewaakt en knokt voor de rechten...
 • Docent
  Sport en Spel
  Je wilt toch niet alleen lesgeven in je eigen groepje. Ik word gesteund door een organisatie van...

AGENDA

Er zijn momenteel geen toekomstige events.

NIEUWS

BIJSCHOLINGEN

VML-scholing

VML scholing biedt op verschillende vakgebieden scholingsmogelijkheden aan. Het betreft hier vaak een verdieping ter aanvulling van de basiskennis of bijscholing van nieuwe onderdelen. De scholing is onderverdeeld in de volgende disciplines;
Gymnastiek-, dans-, sport en spel- en zwemkader

Scholingsaanbod

Naast de scholingsactiviteiten van VML zijn ook andere opleidingsinstituten actief. Een greep uit het aanbod treft u hier aan. Voor zover VML hierover is geïnformeerd, staat het aanbod op haar scholingskalender vermeld.

lees meer...