Algemene modelovereenkomsten

Sinds begin 2016 zijn de Modelovereenkomsten beoordeeld door de Belastingdienst in omloop. Voor opdrachtnemers met een overeenkomst van opdracht zijn er 2 Algemene Modelovereenkomsten te vinden op de belastingsite. Vooraf geven we mee dat het noodzakelijk is de begeleidende teksten te lezen. De gemarkeerde teksten mogen NIET gewijzigd worden. En er moet gewerkt worden volgens de overeenkomst. Voor meer algemene informatie over VAR en Modelovereenkomsten verwijzen wij u naar de belastingdienst onderwerp modelovereenkomsten i.p.v. var en daaraan verbonden pagina’s.

De Algemene-Modelovereenkomst-Geen-Werkgeversgezag lijkt de meest voor de hand liggende overeenkomst ter vervanging van de overeenkomst van opdracht voor onze leden. Deze overeenkomst heeft het voordeel dat men zonder KvK nummer hiervan gebruik kan maken. Toch kan ook de Algemene Modelovereenkomst/Geen werkgeversgezag van FNV Zelfstandigen gebruikt worden. Noodzakelijk is dat je een KvK nummer hebt. Hierbij worden aanvullende teksten meegegeven over de duur en tussentijdse beëindiging van je overeenkomst. Deze tekst kan je zonder problemen overnemen en gebruiken in een andere overeenkomst.

Voor beide modelovereenkomsten geldt dat je zelf moet onderhandelen met je werkgever over de beloning en vergoeding van de onkosten en de verdere inhoud van je overeenkomst. VML raadt je aan voor de onkosten een zinsnede te gebruiken waarin verwezen wordt naar de adviestarieven van de VML.

Voorbeeld:

  • Voor het uurtarief volgt <de opdrachtnemer> de advies uurtarieven van de VML en dit zal in de facturering doorgevoerd worden.

Wat moet u doen?

Het werken met een modelovereenkomst is niet verplicht. Bedenk dus eerst of u wel een modelovereenkomst nodig hebt. In veel gevallen is het duidelijk dat een zzp’er niet in loondienst werkt. Denk aan een schilder die steeds voor verschillende particulieren werkt. U hoeft in deze gevallen geen modelovereenkomst te gebruiken. Ook kan de opdrachtgever zelf bepalen of hij wel of geen loonheffingen moet inhouden en betalen.

Voor specifieke details van je persoonlijke situatie kunt u het beste contact opnemen met uw financieel adviseur of de belastingdienst uw vraag voorleggen. VML kan geen verantwoordelijkheid nemen voor uw contract, dat ligt enkel en alleen bij u.

Hieronder vind u de Modelovereenkomsten van de belastingdienst en FNV:

Algemene Modelovereenkomst Geen Werkgeversgezag Belastingdienst

Algemene Modelovereenkomst Geen Werkgeversgezag