Voordelen lidmaatschap

VML is de beroepsvereniging van en voor docenten die sport- en beweeglessen geven aan senioren. Onze leden hebben een diploma MBvO of seniorensportleider, of GALM. Lid worden van de VML betekent ook dat je;

onder onze collectieve ongevallen en beroepsaansprakelijkheidsverzekering valt;

onze nieuwsbrief ontvangt;

voordelig kunt deelnemen aan o.a. bijscholingen;

er in één keer 500 collega’s bij hebt die je helpen, oplossingen aanbieden en hun ervaringen met je delen;

wordt opgenomen in ons registratiesysteem.

Contributie

Volwaardig Lidmaatschap €80,00 p/j
Aspirant Lidmaatschap €50,00 p/j

Lidmaatschapsvoorwaarden

Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
De jaarcontributie voor 2024 is €90,00. Leden die gebruik maken van een automatische incasso ontvangen €10,00 korting. Dit i.v.m. besparing administratiekosten. Voor hen zal de contributie €80,00 bedragen.
Leden van VML hebben toegang tot de kennisbank van deze site met extra informatie.

Je kunt ook VML Aspirant-lid worden. De contributie voor het Aspirant-lidmaatschap is €50,00 per jaar.
Ben je nog niet volledig gecertificeerd, dan kun je wel als aspirant lid worden.

Opzeggen lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk voor 1 december per mail te worden ingediend. Na ontvangst van de bevestiging is de opzegging ook verwerkt, dit is het bewijs van opzegging.

U kunt VML bereiken via info@vmlnederland.nl of per telefoon via 035-5427550 [ma,di en do van 10.00 tot 14.00]

*De ledenadministratie van VML wordt verzorgd door Het Branche Bureau. Correspondentie kunt u sturen naar VML Nederland, Postbus 5135 1410 AC Naarden.