Bewegingsprogramma’s

 

Activiteiten

Wekelijks worden er in groepsverband activiteiten georganiseerd. Gymnastiek, dans (werelddans) en watergymnastiek. Inhoud en vorm zijn afgestemd op de mogelijkheden en wensen van de ouderen. Het lichamelijk functioneren staat centraal. Bevordering van de conditie, stabiliteit (val-preventie) en mobiliteit. Daarnaast wordt gewerkt aan sociale contacten, vreugde, gemotiveerdheid, vrijheid, ontspanning en actieve betrokkenheid. Daardoor is MBvO betekenisvol voor deelnemers, docenten en organisatoren. 
MBvO richt zich op preventie en reactivering en is geen therapie.

De activiteiten worden gegeven door speciaal opgeleide docenten met een Rijkserkend MBvO diploma of seniorensportleider of GALM certificaat. De docent kan de activiteit afstemmen op de belastbaarheid van de deelnemers

Beweegactiviteit Gymnastiek

De beweegactiviteit gymnastiek bestaat uit een afwisseling van oefenvormen staand, vanuit de stoel en oefenvormen in spelvorm. Er wordt gebruik gemaakt van allerlei materiaal, als ballen, weerstandsbanden. Tevens wordt er regelmatig met muziek gewerkt.

Beweegactiviteit Dans

De beweegactiviteit dans sluit op een goede manier aan bij de wensen, mogelijkheden en de beleving van ouderen. Het gaat hierbij om dansvormen die naast het uitbreiden of vernieuwen van contacten ook de betrokkenheid bij het dansgebeuren als geheel bevorderen; het opgaan in de muziek, het zichzelf ervaren in de dans, het (vrij) bewegen in de ruimte.

Werelddansvormen en stijldansvormen zijn hiervoor zeer geschikt. Het dansmateriaal zal voornamelijk uit deze dansvormen geselecteerd worden.

In het najaar van 2023 start de tweede editie van de Scholing Werelddansleider (SWDL). Na een succesvolle eerste opleiding organiseren Caspar Bik en Bianca de Jong wederom deze scholing.

Ben jij een actieve danser(-es) die graag les wil gaan geven?

De Scholing Werelddansleider (SWDL) is toegankelijk voor iedereen die wil leren lesgeven en/of de lesgeef vaardigheden wil uitbreiden en ontwikkelen. Wil je daarnaast aan specifieke doelgroepen lesgeven, dan geeft deze scholing je een basis aan didactische- en methodische vaardigheden; na deze scholing zou je dan een specialistische scholing kunnen volgen. De SWDL focust op het lesgeven. Repertoire opbouwen/uitbreiden doe je door bij een groep te dansen, dansdagen, workshops en festivals te bezoeken.

Wil je meer weten stuur dan een mail naar onderstaand mailadres. 

scholing.werelddansleider@gmail.com

 

Bewegingsactiviteit Watergymnastiek

De beweegactiviteit watergym wordt gegeven in ondiep warm water. Er worden oefeningen gedaan gebruikmakend van de weerstand van het water, soms met materialen. Ook spelvormen worden aangeboden.

Bewegingsactiviteit Sport en Spel

De beweegactiviteit Sport en Spel vindt plaats in gymzaal of sporthal. Het accent ligt hier op sportbeoefening en/of spelopbouw. Kenmerkend is het samen plezier beleven aan de spel of sportvorm, prestatie is ondergeschikt.