Veel gestelde vragen

De 10 meest gestelde vragen

Hoe kan ik lid worden?
Door het aanmeldingsformulier op deze website in te vullen.

Wie kan er lid worden?
Lesgevers met het vakdiploma Meer Bewegen voor Ouderen, Galm of Seniorensportleider.
Lesgevers in opleiding kunnen aspirant lid worden.

Waar kan ik deze vereiste opleidingen volgen?
Momenteel zijn er verschillende opleiders in Nederland: KNGU (masters), Landelijke Buurtsportcoach Academy, Hanze Hogeschool, ROC Heerenveen, Sportservice Noord Brabant, MBvO Amsterdam

Hoe vaak en waar worden er bijscholingen georganiseerd?
Er worden minimaal door VML twee bijscholingen per jaar georganiseerd in wisselende regio’s. De aankondigingen van VML bijscholingen en van alle bijscholingen waarvan VML op de hoogte wordt gesteld komen in de Agenda op de website.

Wie mag inschrijven op VML bijscholingen?
Iedereen met professionele belangstelling. Voor leden geldt echter een sterk gereduceerd tarief.

Hoe ben ik verzekerd?
Voor onze leden en aspirant-leden is een collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en bedrijfsongevallenverzekering afgesloten.

Wat staat er in de Kennisbank?
De kennisbank bestaat uit:

  • Een zakelijk deel met informatie over onderwerpen als verzekeringen, vergoedingen, zorgverzekeraars, de MBvO Interventie.
  • Promotie tools, zoals foto’s, logo’s, voorbeeld teksten
  • Inspiratie voor lessen: uitgeschreven lessen en filmpjes

Momenteel hebben we geen mogelijkheid tot het beantwoorden van juridische zaken

Hoe kom ik in de Kennisbank?
Leden en aspirant-leden ontvangen een inlogcode

Wat houdt de MBvO Interventie in?
Een registratie bij Ministerie van VWS waarin o.a. onderbouwing, doelen, aanpak, methodiek, onderzoek, pakket van voorwaarden, visie op Meer Bewegen voor Ouderen staan beschreven.
Er staat met name duidelijk met betrekking tot de methodiek in: het werken met intenties is essentieel en onderscheidend voor het Meer Bewegen voor Ouderen. 

Hoe zit het met BUMA/STEMRA en SENA rechten?
Als vakvereniging zijn we in onderzoek of we de rechten om muziek te gebruiken in de lessen collectief kunnen af kopen voor onze leden.
Voor alsnog is de ZZP-docent, opdrachtgever of werkgever verantwoordelijk voor het betalen van deze rechten. Tijdens de lessen zijn (na betaling rechten) alleen zakelijke abonnementen op streamingsdiensten toegestaan.

Contact

Wil je meer weten over VML of over de MBvO methodiek?