(Bij)scholing

Ontwikkelingen vakgebied

Diverse organisaties in het land organiseren scholingen, workshops, cursussen en opleidingen op het gebied van sport en bewegen voor senioren. Voor zover VML hierover is geïnformeerd, staat het aanbod op haar scholingskalender vermeld.

Waarom bijscholen?

Jezelf specialiseren

Het kan om allerlei redenen nuttig zijn je te specialiseren of te verbreden in je vakgebied. Je wordt unieker door meer specialistische kennis, en je bent op meer gebieden inzetbaar als je je kennis juist verbreedt. Specialisatie of verbreding vergt in de meeste gevallen extra scholing. 

Bijblijven in het vak

Er kunnen zich in jouw vakgebied nieuwe ontwikkelingen voordoen. Het is zaak om daarvan op de hoogte te zijn en je te bekwamen in de kennis en vaardigheden die bij die ontwikkelingen horen. Hoe meer je je specialiseert, hoe noodzakelijker het is om je met enige regelmaat weer bij te scholen.

Jezelf verbreden

Misschien geef je al heel lang les, maar heb je een gevoel dat bepaalde aspecten voor verbetering vatbaar zijn.
Behalve aan verbetering van vakinhoudelijke aspecten kun je dus denken aan verbetering van b.v. hoe ga ik mijn lesgeefproduct in de markt zetten.