Ontstaan en bestaan

De Nederlandse Vereniging van Lesgevers Sport en Bewegen 55 plus (VML) is in 1996 als Nederlandse Vereniging van MBvO-Leid(st)ers begonnen. VML is uitgegroeid tot een vereniging voor lesgevers in sport en beweging. Zij ondersteunt vakbekwaamheid, vak ontwikkeling, vakkennis en rechtspositie.

De Nederlander wordt steeds ouder, een uitdaging voor VML om de kwaliteit en vakbekwaamheid van haar leden te optimaliseren. Met het groeien van de doelgroep, neemt ook het maatschappelijk belang toe. Met meer ouderen worden voorzieningen, regelgeving, gezondheid en gezondheidsbevordering voor senioren steeds belangrijker.

Gezond oud worden moet, net als een pensioen, verdiend worden. Werken aan je pensioen start op jonge leeftijd. Werken aan vitaliteit kan op elke leeftijd en is vooral voor 55-plussers belangrijk. Rust roest, dat weten we allemaal. Bij gezond en vitaal oud worden, hoort voldoende beweging. De leden van VML houden meer dan 300.000 55-plussers in beweging. Een belangrijke maatschappelijke taak! VML steunt, ondersteunt en begeleidt haar leden in het zo goed mogelijk begeleiden van 55-plussers naar een gezond en vitaal leven.

Voor wie is VML?

VML is een beroepsvereniging van gediplomeerde lesgevers sport en spel die bewegingslessen aanbieden aan senioren. Onze leden zijn vaak werkzaam bij welzijnsorganisaties, sportverenigingen, zorginstellingen, in loondienstverband of als zzp-er. Je kan lid worden van VML als je in het bezit bent van een landelijk Rijkserkend MbvO-diploma en/ of een landelijk certificaat van een opleiding voor lesgevers sport– en bewegen vijfenvijftig plus (niveau 3) of aspirant lid worden, indien je nog in opleiding bent.

Vaak zijn deze lesgevers solistisch werkzaam. Naast vakinhoudelijke zaken is er dan weinig tijd om de rechtspositie, tarieven en nieuwe inzichten in lesprogramma’s goed bij te houden. VML-leden kunnen voor al die zaken terugvallen op hun vereniging van meer dan 500 collega’s in Nederland. Daarnaast geeft VML algemene informatie over overeenkomsten en zakelijke verzekeringen. Met VML heb je er in één keer ruim 500 enthousiaste collega’s bij. Collega’s waar je ideeën mee kunt uitwisselen over alles wat met lesgeven te maken heeft en die hun ervaringen graag met je delen.

Visie op bewegen

Mensen stellen steeds meer eisen aan hun leven. Welzijn wordt als belangrijk ervaren. Gezond oud worden en gezond blijven krijgen steeds meer aandacht. Bewegen speelt daarbij een belangrijke rol. Met verantwoord bewegen blijven mensen langer fysiek en mentaal in conditie. Bewegen bevordert het algemeen welzijn en betrokkenen ervaren hun leven daardoor als waardevoller.

Onze beweegprogramma’s zijn niet therapeutisch, maar veel meer gericht op het stimuleren van gedrag dat gericht is op het bewaren en stimuleren van motorische activiteit. Dit heeft naast een algemeen gevoel van welbevinden, ook een stimulerend effect op de cognitieve vaardigheden.

De vakdocent moet specifieke kwaliteiten bezitten op het vakgebied bewegen én de situatie van de ouder wordende mens. Affiniteit met de doelgroep bevordert de kwaliteit van de lessen en de omgang met de deelnemers. Hiervoor zijn gespecialiseerde scholingen.

Praatplaat

Contact

Wil je meer weten over VML of over de MBvO methodiek?