BTW

Iedereen met een btw-nummer is btw plichtig. Wie geen btw-nummer heeft mag geen btw toepassen!

Waar vind je een btw-nummer.

Als je niet in dienstverband werkt dan meld je je aan bij de Kamer van Koophandel (KvK) in je regio. De KvK beoordeelt of je wordt ingeschreven in het handelsregister of niet. Het btw-nummer krijg je van de belastingdienst. Als de situatie voor de KvK helder is (zie wanneer een btw-nummer) dan krijg je bij inschrijving bij deKvK direct een (voorlopig) btw-nummer mee. De KvK kan je ook doorverwijzen naar de belastingdienst. Die beslist dan, na informatie, over het al dan niet verlenen van een btw-nummer.

Wanneer een btw-nummer van de belastingdienst

Wanneer u met uw werkzaamheden door de belastingdienst beoordeelt bent als ondernemer voor de btw, krijgt uw onderneming een btw-nummer. Voor meer informatie zie belastingdienst.

De VML raadt aan vooral de onderwerpen ondernemer en nevenwerkzaamheden goed te lezen.

Let vooral op:

– Het verschil tussen ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting en ondernemer zijn voor de btw.

– Ook nevenwerkzaamheden kunnen met btw belast worden!Als je geen btw-nummer hebt maar de belastingdienst vindt achteraf dat je wel btw plichtig bent kunnen er sancties volgen van de belastingdienst.

Btw-tarief

In basis is alles belast met 21% btw behalve de uitzonderingen. Om dit verder uit te zoeken kunnen zowel de belastingdienst als de KvK je van dienst zijn. Zie www.kvk.nl en belastingdienst.

Hieronder enkele belangrijke opmerkingen

Alle disciplines van sport- en beweeglessen vallen onder de categorie verlenen van dienst.

– 21% btw geldt voor iedereen die in opdracht sport- en beweeglessen geeft. Jouw klant is jeopdrachtgever. Hij of zij zorgt voor de sportbeoefening van zijn/haar klanten.

– Wie zelf sport- en beweeglessen organiseert kan onder het 9% btw tarief vallen.

Sportaccommodatie én actieve sportbeoefening zijn dan van belang. Indien u twijfelt vraag aan de inspecteur of u voldoet aan de eisen. Voor meer informatie lees Belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen

– Sportlessen, instructies of begeleiding die niet in combinatie met de terbeschikkingstelling vaneen sportaccommodatie gegeven worden, vallen onder het 21 %- tarief.

Wij als VML kunnen geen uitspraak over btw doen en verwijzen naar de informatie op de belastingdienst: www.belastingdienst/zakelijk De belastinginspecteur mag individueel beslissen. VML raadt haar leden aan indien het niet overduidelijk is om een uitspraak van de inspecteur van de belastingdienst te vragen. Indien u verkeerd met de btw omgaat, kunt u een boete krijgen.

2015 december Btw-plicht Btw-tarief