Veel gestelde vragen

 

Veelgestelde vragen

VML geeft veel informatie over het vakgebied. Toch zijn er soms vragen van leden die ook voor anderen van belang zijn. Daarom hebben we die onder dit hoofdstuk opgenomen. Zo veel mogelijk anoniem, omdat het gaat om de casus. Uit de opmerkingen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Elke situatie kan weer anders zijn. Neem contact op met ons secretariaat als u over uw specifieke situatie, meer informatie wenst.

Waarom ben ik lid geworden van de VML?
  1. Ik ben lid geworden van de VML omdat ik het belangrijk vind dat ik gesteund wordt door een beroepsvereniging die de lesgeeftarieven bewaakt en knokt voor de rechten van de lesgevers.
  2. Je wilt toch niet alleen lesgeven in je eigen groepje. Een ieder wil toch gesteund worden door een organisatie van gelijkgestemden die hetzelfde willen. VML komt voor haar leden op!
  3. Ik ben lid van een vakvereniging de VML en ik houd mij graag aan de tarieven die door hen worden geadviseerd en bewaakt. Bovendien voel ik mij ‘eenzaam’ zonder de VML. Mijn ideeën en vakbekwaamheid worden door de VML gerespecteerd, ondersteund en ook u als opdrachtgever zich met vragen wenden tot mijn vakvereniging de VML.
    Graag verwijs ik u naar hun website (Doetie)
MBvO
  1. De subsidie kranen worden dicht gedraaid en de wet op de WMO zal hopelijk nieuw licht doen schijnen op de noodzaak om het onderwerp bewegen in de wijken op de kaart te zetten. Niet 1 op 1 maar bewegen in een groep. Yes dat is MBvO
Waarom een gekwalificeerd docent?
  1. Waarom moet MBvO en GALM activiteiten onder leiding staan van een gekwalificeerde docent?
    Omdat een gekwalificeerde MBvO en GALM docent beschikken over didactische kwaliteit die aansluiten bij de beginsituatie en de ambities van de deelnemer. Deze docenten erkennen en waarderen de verschillen van de deelnemers en leveren maatwerk.