Veel gestelde vragen

 

Veelgestelde vragen

VML geeft veel informatie over het vakgebied. Toch zijn er soms vragen van leden die ook voor anderen van belang zijn. Daarom hebben we die onder dit hoofdstuk opgenomen. Zo veel mogelijk anoniem, omdat het gaat om de casus. Uit de opmerkingen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Elke situatie kan weer anders zijn. Neem contact op met ons secretariaat als u over uw specifieke situatie, meer informatie wenst.

Waarom ben ik lid geworden van de VML?
 1. Ik ben lid geworden van de VML omdat ik het belangrijk vind dat ik gesteund wordt door een beroepsvereniging die de lesgeeftarieven bewaakt en knokt voor de rechten van de lesgevers.
 2. Je wilt toch niet alleen lesgeven in je eigen groepje. Een ieder wil toch gesteund worden door een organisatie van gelijkgestemden die hetzelfde willen. VML komt voor haar leden op!
 3. Ik ben lid van een vakvereniging de VML en ik houd mij graag aan de tarieven die door hen worden geadviseerd en bewaakt. Bovendien voel ik mij ‘eenzaam’ zonder de VML. Mijn ideeën en vakbekwaamheid worden door de VML gerespecteerd, ondersteund en ook u als opdrachtgever zich met vragen wenden tot mijn vakvereniging de VML.
  Graag verwijs ik u naar hun website (Doetie)
MBvO
 1. De subsidie kranen worden dicht gedraaid en de wet op de WMO zal hopelijk nieuw licht doen schijnen op de noodzaak om het onderwerp bewegen in de wijken op de kaart te zetten. Niet 1 op 1 maar bewegen in een groep. Yes dat is MBvO
Waarom een gekwalificeerd docent?
 1. Waarom moet MBvO en GALM activiteiten onder leiding staan van een gekwalificeerde docent?
  Omdat een gekwalificeerde MBvO en GALM docent beschikken over didactische kwaliteit die aansluiten bij de beginsituatie en de ambities van de deelnemer. Deze docenten erkennen en waarderen de verschillen van de deelnemers en leveren maatwerk.
Waar kan ik deze vereiste opleidingen volgen?

Momenteel zijn er verschillende opleiders in Nederland: KNGU (masters), Landelijke Buurtsportcoach Academy, Hanze Hogeschool, ROC Heerenveen, Sportservice Noord Brabant, MBvO Amsterdam

Hoe vaak en waar worden er bijscholingen georganiseerd?

Minimaal worden er door VML twee bijscholingen per jaar georganiseerd in wisselende regio’s. De aankondigingen van VML bijscholingen en van alle bijscholingen waarvan VML op de hoogte wordt gesteld komen in de Agenda op de website.

Wie mag inschrijven op VML bijscholingen?

Iedereen met professionele belangstelling. Voor leden geldt echter een sterk gereduceerd tarief.

Hoe ben ik verzekerd?

Voor onze leden en aspirant-leden is een collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en bedrijfsongevallenverzekering afgesloten.

Wat staat er in de kennisbank?

De kennisbank bestaat uit:

 • Een zakelijk deel met informatie over onderwerpen als verzekeringen, vergoedingen, zorgverzekeraars, de MBvO Interventie.
 • Promotie tools, zoals foto’s, logo’s, voorbeeld teksten
 • Inspiratie voor lessen: uitgeschreven lessen en filmpjes

Momenteel hebben we geen mogelijkheid tot het beantwoorden van juridische zaken

Wat houdt de MBvO Interventie in?

Een registratie bij Ministerie van VWS waarin o.a. onderbouwing, doelen, aanpak, methodiek, onderzoek, pakket van voorwaarden, visie op Meer Bewegen voor Ouderen staan beschreven. 
Er staat met name duidelijk met betrekking tot de methodiek in: het werken met intenties is essentieel en onderscheidend voor het Meer Bewegen voor Ouderen. 

Hoe zit het met BUMA/STEMRA en SENA rechten?

Als vakvereniging zijn we in onderzoek of we de rechten om muziek te gebruiken in de lessen collectief kunnen af kopen voor onze leden.
Voor alsnog is de ZZP-docent, opdrachtgever of werkgever verantwoordelijk voor het betalen van deze rechten. Tijdens de lessen zijn (na betaling rechten) alleen zakelijke abonnementen op streamingsdiensten toegestaan.