MBvO in beweging

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed.

VML is er voor haar leden

VML is er voor gespecialiseerd opgeleid kader, die bewegingslessen aanbiedt voor senioren. Deze lesgevers zijn werkzaam bij o.a. welzijnsorganisaties, sportverenigingen, zorginstellingen in loondienst of als ZZP-er. VML is de beroepsvereniging van en voor lesgevers met een MBvO diploma, seniorensportleider 55 plus of GALM. Een bewegings- sportleider werkt met groepen maar is in zijn/haar vak vaak solistisch, zonder steun of feedback van collega’s.

VML leden wisselen onderling ideeën over lesstof uit en geven elkaar tips. Maar ook andere onderwerpen zoals de zakelijke aspecten van het lesgeven kunnen gedeeld worden.

Visie op bewegen

Mensen stellen steeds meer eisen aan hun leven. Welzijn wordt als belangrijk ervaren. Gezond oud worden en gezond blijven krijgen steeds meer aandacht. Bewegen speelt daarbij een belangrijke rol. Met verantwoord bewegen blijven mensen langer fysiek en mentaal in conditie. Bewegen bevordert het algemeen welzijn en betrokkenen ervaren hun leven daardoor als waardevoller.

Onze beweegprogramma’s zijn niet therapeutisch, maar veel meer gericht op het stimuleren van gedrag dat gericht is op het bewaren en stimuleren van motorische activiteit. Dit heeft naast een algemeen gevoel van welbevinden, ook een stimulerend effect op de cognitieve vaardigheden.

De vakdocent moet specifieke kwaliteiten bezitten op het vakgebied bewegen én de situatie van de ouder wordende mens. Affiniteit met de doelgroep bevordert de kwaliteit van de lessen en de omgang met de deelnemers. Hiervoor zijn gespecialiseerde scholingen.