Notulen en verslagen

Verslag ALV 2017

Algemene ledenvergadering apr 2017

Verslag ALV 2017

Bijzonder ledenvergadering 2 dec 2017

Verslag ALV 2018

Algemene ledenvergadering mrt 2018

Notulen ALV 2019

Algemene ledenvergadering mrt 2019

Notulen ALV 2020

Algemene ledenvergadering jun 2020

Notulen ALV 2021

Algemene ledenvergadering apr 2021

Notulen ALV 2022

Algemene ledenvergadering april 2022

Notulen ALV 2023

Algemene ledenvergadering april 2023